PERKATAAN-PERKATAN YANG KITA AKAN MENJADI BIJAK DAN TERHORMAT

26 November 2010
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Bismilahirohmanirrohim..
Salaam and Greetings of Peace:
“In the name of God, the Merciful, the Compassionate."

Alloh Berfirman : Dengan Asma-Ku Engkau memulai menekadkan atau melaksanakan sesuatu,KepadaKu engkau Menuju, dan Aku adalah Segalanya.
-Nabi Muhammad SAW (Hadis Qudsi)

Aku (AllohSWT)  adalah Perbendaharaan Tersembunyi, Aku berkehendak ingin diketahui, Maka Aku Ciptakan Alam Semesta.
- Nabi Muhammad SAW (dari Hadis Qudsi)

Lau la ka lau la ka la ka ma khalaqtul aflaq jika bukan karenaMu (Muhammad) jika bukan karenaMu, tidak Kuciptakan semesta ini.
-Nabi Muhammad SAW (Hadis Qudsi)

Aku  adalah ahmad tanpa M (maksudnya Ahad berarti esa/satu) Aku Arab Tanpa A (maksudnya Rabb berarti Tuhan Pemilik Penguasa) Melihatku berati Melihat al-Haq.
- Nabi Muhammad SAW

Hamba-hambaKu senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan melakukan amalan hal-hal yang Sunat sehingga Aku Mencintainya, maka apabila Aku Mencintainya Aku Menjadi pendengarannya yang dengannya ia Mendengar, Aku Menjadi penglihatannya yang dengannya Ia Melihat, aku Menjadi tangannya yang dengannya ia Memukul Keras, dan Aku Menjadi Kakinya yang dengannya Ia berjalan.
-Nabi Muhammad SAW (dari Hadis Qudsi)

Waktu adalah (ad-dahr) Sesungguhnya dia adalah asma Alloh Kerena Itu ia tidak boleh di sia-siakan atau disepelekan, Sikap menyia-nyiakan dan Menyepelekan Waktu Identik dengan Menyia-nyiakan Alloh,
-Nabi Muhammad SAW (hadis Qudsi)

Al waqt huwa as-saif (waktu adalah pedang) jika ia tidak digunakan secara sia-sia maka Waktulah akan menebas Lehernya dengan Kesia-siaan.
-Nabi Muhammad SAW

Allah tak akan Lalai dalam mengurus Kebutuhan-Kebutuhan HambaNya selama Hambanya memperhatikan Kebutuhan-kebutuhan Hambanya.
-Nabi Muhammad SAW

Sesungguhnya Alloh SWT tidak memandang Rupa (shuwarakum) dan Hartamu (amwalakum) tetapi tapi Memandang Hatimu.
- Nabi Muhammad SAW

Kecantikan Bukan Terletak pada Pakaian yang anda Pakai tetapi bergantung kepada Ke elokan Ahlak dan Budi Pekerti.
- Sayyidina Ali Bin Abi Thalib

Ilmu itu lebih Baik dari pada Harta, Bila Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga Harta, ilmu itu penghukum (hakim) dan terhukum, harta itu berkurang apabila dibelanjakan.
-Sayyidina Ali Bin Abi Thalib. 

Semulia-mulia manusia ialah yang mempunyai Adab, merendehkan diri Ketika berkedudukan Tinggi, memaapkan Ketika Berdaya membalas dan Bersikap adil Ketika Kuat.
-Khalifah Abdul Malik Bin Marwan

Barangsiapa yang Jernih Hatinya maka akan di perbaiki Alloh segala nyatanya di wajahnya.
-Khalifah Umar bin Khatab

Bagi Setiap nikmat ada Kunci yang membukanya dan ada Kunci menutupinya yang mana kunci pembukanya adalah Sabar dan kunci menutupinya malas.
-Sayyidina Ali Bin abi Thalib

Dua nikmat yang sering dilupakan ialah Kesehatan dan keselamatan.
- Sayyidina Ali Bin Abi Thalib.

Peliharalah iman kamu dengan memperbanyak sedekah, Bentengilah Hartamu dengan Mengeluarkan zakat dan tolaklah Dahsyatnya Gelombang Bencana dengan senantiasa Banyak berdo'a kepada Alloh.
-Sayyidina Ali bin abi Thalib.

Orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal yaitu Kepercayaan, Cinta Kasih, dan Rasa hormat.
-Sayyidina Ali bin abi Thalib.

Keadilan itu syurga bagi orang yang suka di Dzalimi akan tetapi keadilan itu adalah neraka bagi orang-orang yang bersifat Dzalim.
- Sayyidina Umar bin Khatab

Bila engkau merasa Berkuasa untuk berbuat aniyaya kepada Hamba Alloh, Maka ingatlah pula..!! bahwa Alloh lebih berkuasa membalasnya.
-Sayyidina Umar bin Khatab.

Tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah: Hatinya selalu berbuat suci, lidahnya selalu basah dengan dzikrulloh, kedua matanya menagis menyesal (terhadap dosa) dan segala persoalan dihadapi dengan Sabar.
-Sayyidina Usman bin affan.

Ketahuilah Kebajikan yang ringan adalah menunjukan muka berseri-seri(ramah) dan mengucapkan kata-kata dengan Lemah lembut.
-Sayyidina Umar bin Khatab.

Agama buat kehidupan di Akhirat, harta buat kehidupan di dunia, di dunia orang yang tidak berharta merasa susah hati, akan tetapi orang yang tidak beragama merasa lebih Sengsara.
-Sayyidina Abu Bakar Ash Shidiq.

Barangsiapa menempatkan diri di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan (su udzon, fitnah) maka janganlah menyesal orang menyangka buruk kepadanya.
- Sayyidina Umar bin Khatab.

Wahai manusia, Jagalah Wasiatku Jika memegangnya erat-erat dengan segala Kesiapan sehingga kamu melaksanakannya, kamu tidak akan dapat keuntungan yang lebih besar darinya adalah.1. hendaklah kamu berharap kepada Tuhanmu (bukan mahluk pasti kecewa) 2.Hendaklah kamu tidak takut kecuali dengan Dosa-dosamu 3.Hendaklah kamu malu untuk belajar jika tidak tahu 4. Hendaklah berkata tdak tahu apabila dia memang tidak tahu.
-Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Orang yang bakhil/kikir tidak akan terlepas daripada empat sifat yang membinasakannya yaitu: Ia akan mati dan hartanya dan diambil warisnya (kamu tidak akan mendapat menfaat dari hartamu) lalu di belanjakan bukan pada tempatnya(mubazair,haram ) Hartanya akan diambil secara paksa dengan Penguasa yang dzalim yaitu hartanya menjadi rebutan orang-orang Jahat dan akan dipergunakan untuk aksi kejahatan pula dan adakalanya harta itu akan di curi dan digunakan secara berhura-hura/berpoya-poya pada jalan yang tidak benar.
-Sayyidina Abu Bakar Ash-Shidiq.

Semua Perangai muka Tercela ditempatkan dalam sebuah Rumah dan Rumah itu adalah Prilaku ketidak jujuran.
-Imam Hasan Al-Askari.

Islam memiliki Dinding yang amat kuat, Dinding Islam ialah Kebenaran dan pintunya keadilan, islam akan tetap jaya selama Penguasa-penguasa bersikap tegas dan keras, tetapi tidak dibarengi dengan Pedang, cambuk,pukulan melainkan dengan Hak dan Keadilan.
-Imam Said bin Suwaid

Tidak ada Kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan, tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan Kedermawanan tidak ada Kebaikan sahabat kecuali dengan Kesetiaan tidak ada kebaikan kecuali dengan
niat ihlas tidak ada kebaikan kecuali dengan kesehatan dan merasa aman/tentram.
-Syeikh Al-ahnaf bin Qais.

Wahai anakku apabila perutmu penuh kekenyangan, niscaya tidurlah fikiranmu, bisulah ilmu Hikmah dan malaslah anggota tubuh daripada Beribadah.
-Lukmanul hakim

Jika anda Hendak selamat dari Siksa kubur hendaklah melazimkan empar perkara 1. Hendaknya istiqamah menjaga solatnya 2. Hendeklah bersedekah 3. Hendaklah selalu membaca qur'an 4. Hendaklah selalu memperbanyak tasbih ia akan menyinari Kubur dan Melapangkannya.
-Abu Laits As-Samarqandi

Seorang Hamba Tak akan dapat sampai kepada Alloh SWT selagi masih terdapat dalam dirinya satu syahwat (Nafsu Kebinatangan dan Ke syaithonan) dari berbagai syahwat dan Berbagai Kehendak.
-Syeikh Abul Hasan Asy-Syadzili

Kalau anda Berkehendak untuk menjalin tali Hubungan dengan Alloh maka Lepaskan dirimu dari DAYA serta KEKUATANMU.
- Syeikh Abul Hasan Asy-Syadzili

Apabila Dzikir dan Perbuatan Baik itu menjadi Berat bagi Lesan dan Perbuatan Anda, itu dikarenakan Banyaknya Kata-kata yang tidak berguna yang anda Ucapkan.
-Syeikh Abul Hasan asy-Syadzili.

Kamu menutup pintu dirimu dan menurunkan Derajatmu dan Selalu merasa malu kepada Manusia tetapi tidak malu kepada AlQur'an yang ada di dadamu dan tidak malu kepada Alloh yang Maha Besar yang tidak ada sesuatu yang dapat bersembunyi darinya.
-Syeikh Al Fudhail bin Iyaadh

Orang akan tetap menjadi Akhli Ilmu yang Sejati selama masih menuntut Ilmu, akan tetapi apabila pada suatu ketika dia berkata" Aku sudah Pintar" Maka Ketahuilah sesungguhnya dia sudah Menjadi Orang Bodoh..!! sebenar - Benarnya dan dengan sendirinya.
-Lukmanul hakim

Barangsiapa mengamalkan Kebaikan apa yang telah diketahui maka Alloh akan memberi taufik untuk mencapai Kebaikan apa yang belum diketahuinya.
Syeikh Al-Auza-i

Manusia yang Paling Lemah ialah orang yang tak sanggup mencari teman/sahabat dan yang paling lemah daripada itu ialah orang yang mensia-siakan teman/sahabat yang telah diperolehnya.
-Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

Ketahuilah Mencari Penghasilan Halal itu lebih besar daripada memindahkan Bukit ke atas bukit lainnya.
- Ibnu Abas.

Hiduplah kamu Sesuka Hatimu...., Sesungguhnya kamu pasti mati..!! Cintailah siapa saja kamu senangi sesungghunya kamu pasti akan berpisah dengannya..!! Lakukanlah yang kamu Kehendaki dan Kamu sukai, Sesungguhnya Amal kamu akan Memperolah balasannya, dan ingatlah bersama Kesulitan itu senantiasa timbul kesenangan (bila bergantung kepada Alloh SWT)
-Ibnu Abas.

Ketahuilah Hamba yang hidup didunia itu ada empat macam, Nikmat, Bala, Taat, Maksiat. Maka Jika dalam keadaan Nikmat Kewajiban Hamba Bersyukur kepada Aloh SWT dan jika menerima Bala harus disikapi dengan Sabar, dan ketika melakukan Ketaatan harus merasa mendapat Taufik dan Hidayah dari Alloh SWT (bukan karena daya Upayanya) dan Bila tergelincir dalam Dosa Maksiat, Maka harus membaca Istigfar (dalam Dzkir bibir dan prilaku)
-Syeikh Abul Abas Al Masri.

Ingatlah Perkataan itu Ibarat Obat kalau Berbicara Membawa Kebaikan dan kemanfaatan, tetapi terlalu banyak berbicara (tidak ada manfaatnya) niscaya membunuhmu.
-Amru Al-as.

Adakalanya seseorang melepas kata-katanya satu kalimat saja untuk mentertawakan Orang-orang disekitarnya, Sungguh maka Alloh akan Murka padanya, lalu murka Alloh itu merata kepada orang-orang di sekitarnya, Dan adakalanya seseorang Berkata dengan Kalimat yang di Ridhai Alloh maka ia akan mendapat Rahmat dan Rahmat Alloh itu akan menyebar merata kepada Orang-orang di sekitarnya.
-Syeikh Ibrahim Annakha'i

Solat mengantarkanmu setengah jalan,Puasa itu menghantarkanmu ke pintu kerajaan dan sedekah itu membawa ke dalamnya.
-Syeikh Sahl bin Abdullah At-Tusturi.

Barangsipa yang masih Merasa senang akan Pujian mahluk terhadap dirinya, maka berarti ia telah mengizinkan Syaitan untuk masuk kedalam Hatinya.
-Syeikh Ahmad Athaillah.

Kunci-kunci Amal Dunia yang Menhancurkanmu ialah merasa Kenyang manakala kunci akhirat dan Dunia yang membuatmu sukses ialah Selalu lapar (Berpuasa).
-Syeikh Abu sulaiman Ad-Darani.

Alloh Mengasihi kaum yang menganggap Dunia sebagai barang titipan simpanan, lalu mereka meyerahkan kepada Orang yang sanggup memegang amanahnya terhadap barang simpanan itu, kemudian mereka senang dengan ringannya beban.
-Imam Al-Hasan Al-Bashri

Ada empat  hal yang dapat mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang tertinggi, walaupun ibadahnya sedikit Yaitu: Ialah sifat-sifat penyantun,Merendahkan diri(tawadhu), pemurah dan budi pekerti baik, itulah Kesempurnaan Iman.
- Syeikh Abul Qasim Al Junaid al-Bagdadi

Gantungkanlah Cita-citamu di tempat yang tinggi supaya ia tidak dapat dimusnahkan oleh orang lain (lemah keyaqinan, Tidak ada keinginan berbuat baik) karena cita-cita itu adalah sumber Kekuatan, Perjuangan,Semangat yang tidak terhingga dari segi bathin dan Dzahirnya.
-Imam Abu Hanifah.

Seandainya manusia mengetahui Keburukan Percakapan dan Hawa nafsu Niscaya mereka akan melarikan diri dari pada keduanya sebagaimana mana mereka melarikan diri dari Harimau.
-Imam Syafii

Tiada Bekal yang Lebih utama daripada Taqwa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada Diam, tiada musuh lebih berbahaya daripada Kebodohan,Tiada Penyakit lebih Parah daripada Berbohong.
-Al Imam Ja'far Ash Shadiq.

Satu Dirham disedekahkan Ketika Masa Sehat dan Bakhil(kikir) lebih bermanfaat baik dari seratus dirham untuk diwariskan letika ia Mati.
-Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud

Jika Engkau mendengar suatu kalimat dari seorang Muslim, maka Bawalah kalimat itu kepada sebaik-baiknya
tempat yang engkau temui, Jika engkau Tidak Mampu untuk mendapatkan Wadah Kalimat tersebut, Maka Koreksilah dirimu sendiri (sembari Tafakur).
-Al- Imam Ja'far shodiq qs.

Penulis : Luciola Ebertha Jovita/Ayutiawati Notokusumo Dari Berbagai Sumber.


ShareThis