Kumpulan Doa-Do'a seputar Rumah Tangga

17 April 2011
Doa Walimatul ‘Ursy

Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta baina aadama
wa hawa-a wa allif bainahumaa kamaa allafta baina yuusufa wa zulaikhaa.
Allaahumma allif bainahumaa
kamaa allafta baina sayyidinaa muhammadin shallalaahu ‘alaihi
wasallama wa sayyidatinaa khadiijatal kubraa.
Allaahumma thawwil a’maaranaa shahih ajsaadanaa
wa nawwir quluubanaa watsabbit iimaananaa
wa ahsin a’maalanaa wawassi’ arzaaqanaa wailal khairi qarrib-naahu
wa’anisy-syarri ab’idnaa waqdli hawaa-ijanaa
fiimaa laka bihi ridlaaka walanaa fiihi shalaahun.
Wa shallallaahu’alaa sayyidinaa muhammadin wa’alaa aalihi
wa shahbihi wabaaraka wasallama.

“Ya Allah, jinakkanlah antara kedua mempelai itu
sebagaimana Engkau telah menjinakkan antara NabiAdam dan Hawa,
Yusufdan Zulaikha, junjungan kami Nabi
Muhammad dan Khadijah al-Kubra.
Ya Allah panjangkanlah umurkami, sehatkan
badan kami, terahgilah hati kami,
tegakkanlah iman kami, baguskanlah amal perbuatan kami,
lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami menuju kebaikan,
jauhkanlah kami dari keburukan,
kabulkanlah hajat kami yang mendapatkan ridhamu dan kebaikan.
Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas
junjungan Nabi Muhammad saw. dan para sahabat.”


Doa Memberi Selamat kepada Pengantin

Baarakallaahu laka wabaaraka ‘alaika wajama’a bainakumaa fii khairin.
“Semoga kamu hidup rukun dan damai, direstuiAllah dan
dibahagiakan-Nya.”
(HR. Ahmad dan al-Hakim)

DOA MEMINTA JODOH

Allaahumma anta khaliqu kulli nafsin
wajaa’ilu kullin minha zaujahaa fahab Mi zaujanshaalihaa.”
Ya Allah ya Tuhan kami! Engkau Pencipta
setiap jiwa dan Engkaulah yang menjadikan
setiap jiwa itu pasangannya/ jodohnya,
maka berikanlah kepada kami jodoh (suami/istri) yang saleh.

Doa Meminang Perempuan

Alhamdulillaahi. Wash-shalaatu wassalaamu ‘alaa Rasulillaah.
Asyhadu an laa ilaaha iliallaahu wahdahu laasyariika lahu.
Wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu vprasuuluhu.
Ji’tukum raaghiban fii fataatikum fulaanatin
aufii kariimatikum fulaanatin binti fulaanin.

“Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga
tetappada utusan-Nya, saya mengakui bahwasannya
tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah sendiri-Nya,
dan supaya mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah
hamba-Nya dan utusan-Nya, saya datang kepada kalian adalah
karena menghen-daki gadis kalian, atau sifulan bintifulan.”

Doa Memberi Selamat kepada Pengantin

Baarakallaahu laka wabaaraka ‘alaika wajama’a bainakumaa fii khairin.
“Semoga kamu hidup rukun dan damai, direstuiAllah dan
dibahagiakan-Nya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim)

Doa Menuju Kebahagiaan

Allaahumma innii as-alukai fauza ‘indal qadlaa-i”
Ya Allah sesungguhnya aku memohon Engkau kebahagiaan datangnya qadla’,
tempat orang-orang yang sahid, kehidupan orang-orang yang
bahagia dan pertolongan atas beberapa musuh.”

Doa Keluarga Sakinah

Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaawaj’alnaa
lilmuttaqiina immamaa.
“Ya Allah, Tuhan kami,kami dan jadikanlah kami beserta anak
cucu kami pemuka bag! orang-orang yang bertakwa.

Doa Rumah Berkah

Rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa anta khairul munziliina”
“Ya Tuhan kami!
Tempatkanlah kami di tempatyang penuh dengan keberkahan,
sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menempatkan.
Doa Minta Mulia dan Kaya
Allaahumma innii dla’iifun faqawwiniiwa innii dzaliilun fa a’izzanii wa inniifaqiirun fa aghninii yaa arhamarraahimiina.”Ya Allah, sesungguhnya aku lemah,maka kuatkanlah.dan aku adalah hina,maka muliakanlah. Dan aku adalah fakir, maka kayakanlah.
Ya Allah zat yang paling Penyayang.”
Doa Mohon Keselamatan dan Kesejah-teraan
Salaamun’alaik
“Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.”

Doa Meringankan Beban dihari Tua

Ailahumma ausi’ rizqaka ‘inda kibari
sinnii wanqithaa’i umrii.
“Ya Allah, limpahkanlah rezeki-Mu pada hari tuaku.”
(HR. al-Hakim, Tabrani)

Doa Mohon Kelonggaran Rezeki

Allaahumma yaaghaniyyu yaa
kariimu yaadzal fadl lil’adhiimi yaa waasi’al’
athaa-i walkarami.Allaahumma aghninii bihalaalika
wa akfinii bifadl lika ‘amman siwaaka.”
Ya Allah, Dzatyang kaya, Dzatyang Maha Pemurah,
Dzatyang mempunyaianugerah yang agung,
Dzat yang luas pemberian-Nya dan yang pemurah.
Ya Allah,perkayakanlah aku dengan apa-apa
yang Engkau halalkan,dan cukupkahlah untukku dengan keutamaan-Mu
darisiapa saja yang selain Engkau.”

Doa Selamat

Allaahumma innaa nas-aluka ‘aafiyatan warahmatan
‘indalmauti wamaghfiratan ba’dal mauti.
Allaahumma hawwin ‘alainaa fiisakaraatil
mauti wannajaata minarinaari wal ‘afwa ‘indal hisaabi.
Rabbanaa laatuzigh quluubanaa
ba’da idzhadaitanaa wahablanaa min ladunka
rahmatan innaka antal wahhaabu.Rabbanaa aatinaa f ddunyaa hasanatan
wafil aakhirati hasanatan waqinaa ‘adzaa bannaari.”
Ya Allah kami mohon kepada Engkau
akan keselamatan agama, kesehatan badan,
tambahnya ilmu, berkahnya rezeki,
dapat ampunan sebelum mati, dan dapat ampun-an sesudah mati.
Ya Allah ringankanlah kami nanti diwaktu sakaratul maut,
dan selamatkanlah kami dari
siksa api neraka dan memperoleh ampunan di saat hari perhitungan.
Ya Tuhan kami janganlah Engkau jadikan hati
kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau member!
petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada
kami rahmat dari sisi Engkau;
karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia).
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di
dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.”

DO’A MEMINTA AMPUNAN DOSA

ALLAA HUMMAGHFIR LII WA KHATHAAYAAYA KULLAHAA
Artinya: Ya,Allah, ampunilah dosaku dan semua kesalahanku.

Doa Untuk Orang Tua kita

Ya Allah, rendahkanlah suaraku bagi mereka,
Perindahlah ucapanku di depan mereka.
Lunakkanlah watakku terhadap mereka dan Lembutkanlah hatiku untuk mereka.
Ya Allah, berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya atas didikan mereka padaku dan Pahala yang besar atas kesayangan yang Mereka limpahkan padaku
Peliharalah mereka Sebagaimana mereka memeliharaku.
Ya Allah, apa saja gangguan yang telah mereka rasakan, atau kesusahan yang mereka derita karena aku, atau hilangnya sesuatu hak mereka karena perbuatanku, jadikanlah itu semua penyebab rontoknya dosa-dosa mereka,meningginya kedudukan mereka dan bertambahnya pahala kebaikan mereka dengan perkenan-Mu

ya Allah sebab hanya Engkaulah yang berhak membalas kejahatan dengan kebaikan berlipat ganda
Ya Allah, bila magfirah-Mu telah mencapai mereka sebelumku, izinkanlah mereka memberi syafa’at untukku
Tetapi jika magfirah-Mu lebih dahulu mencapai diriku, maka izinkahlah aku memberi syafa’at untuk mereka, sehingga kami semua berkumpul bersama dengan santunan-Mu di tempat kediaman yang dinaungi kemulian-Mu, ampunan-Mu serta rahmat-Mu
Sesungguhnya Engkaulah yang memiliki Karunia Maha Agung,
serta anugerah yang tak berakhir dan Engkaulah yang Maha Pengasih Di antara semua pengasih.

Oleh :
Al Ust. Asep Sukma.Bandung.
Al Ustadzah Ummu Salamah Zulfa Husein Al Atsariyyah - Stuttgart Germany.

ShareThis