--Haqeqat PakaianMu--

05 February 2011Menutup aurat merupakan salah satu syarat syahnya  seseorang,  tidak bisa dikatakan sah, bila aurat tidak tertutup. Firman Allah SWT :“Hai Anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid”
( Al A’raf : 31 )

Dzhohir kita dalam menutupi aurat mempergunakan "Pakaian" yang memenuhi kriteria suci dari hadats dan suci dari status kepemilikan, artinya pakaian yang dipakai halal adanya. Apabila dua kriteria tersebut tidak terpenuhi maka secara hukum Shalat kita tidak sah.

Pahamilah, pakaian lahir adalah nikmat dari Allah yang menutup aurat anak Adam. Pakaian merupakan kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan hamba-hambaNya, keturunan Adam a.s (kemuliaan) yang tidak pernah diberikan-Nya kepada yang lain. Pakaian juga merupakan alat bagi kaum mukmin untuk menunaikan kewajiban mereka yang telah dilekatkan oleh Allah kepada mereka.

Renungkanlah secara mendalam, bahwa Allah memulikan manusia dengan menutup aib lahiriah badani dengan berbagai jenis pakaian. Allah pula menutup aib-aib perbuatan dengan tabir malakut.  Seandainya tidak ada “tabir malakut”, maka perilaku, akhlak kita akan nampak bentuknya dan “al fadhilah” serta kehinaan pun akan melekat pada kita di dunia ini. Tetapi Allah SWT menutupi dari pandangan seluruh penghuni alam ini dengan penutup milik-Nya. Allah menutupi keburukan akhlak kita dengan “bentuk malakut”, serta membentuk raga kita, dengan bentuk yang seimbang dan simetris. Renungkan dengan bentuk makhluk lain di dunia ini.

Namun Lupa tatkala kita hendak menghadap-Nya kemanapun dan Dimanapun, "Tutuplah Aib " aib ruhani kita dengan berbagai terapi. Hadirkan keburukan – keburukan akhlak kita, kemudian tutupi dengan Penyesalan, Rasa malu dan takut terhadap Allah SWT. Bangkitkan berjuta – juta tentara rasa takut dan malu, taklukan jiwamu untuk bersiap-siap berdiri menghadap Allah sebagai hamba yang berdosa, berbuat jahat dan lalai yang menyesal kemudian kembali kepada pelindung-Nya.

Pakaian terindah bagi kaum mukmin adalah 'Taqwa", sedangkan pakaian ternikmat adalah "Iman." Sedangkan yang terbaik adalah yang tidak membuat lalai dari Allah Azza wa Jalla, bahkan mendekatkan kepada syukur, dzikir dan ketaatan kepada-Nya, bukan pakaian yang membuat bangga diri, riya,  terlebih lagi sombong.

Imam Ash Shadiq a.s. berkata, Tentang Haqeqat Pakaian :

“ Apabila engkau mengenakan pakaianmu, maka ingatlah tabir Allah Ta’ala yang menutupi dosa-dosamu dengan rakhmatNya. Tutuplah batinmu dengan kebenaran, sebagaimana engkau menutup lahirmu dengan pakaian. Jadikanlah batinmu berada dalam tabir ketakutan dan lahirmu dalam tabir ketaatan”.

“Pikirkanlah karunia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan bahan-bahan pakaian untuk menutupi aurat lahiriah, yang membuka pintu-pintu tobat untuk menutupi aurat batin dari dosa-dosa dan akhlak buruk. Jangan membuka aib siapapun, karena Allah telah menutup aibmu, itu lebih baik, Fikirkanlah dan Renungkanlah”

“Sibukkanlah dirimu dengan mencari aib diri sendiri, berpalinglah dari sesuatu yang tidak berguna bagimu. Waspadalah agar engkau tidak menyia-nyiakan usiamu untuk pekerjaan orang lain, dan orang lain mengembangkan modalmu, sementara engkau membinasakan dirimu sendiri. Sungguh, lupa pada dosa merupakan hukuman terbesar dari Allah di dunia ini dan sebab tercepat yang mendatangkan siksa di akhirat.”

“Selama hamba sibuk dalam ketaatan kepada Alloh SWT, mengenali aib dirinya dan meninggalkan sesuatu yang mendatangkan keburukan pada agama Allah, maka ia berada di tempat yang terhindar dari segala penyakit dan tenggelam di samudera rahmat Allah Azza wa Jalla serta memperoleh bermacam-macam mutiara faedah hikmah dan bayan. Dan sebaliknya selama ia lupa pada dosa-dosanya, tidak mengenal aib-aib dirinya, dan masih bersandar pada kekuatannya sendiri, maka ia tidak akan pernah beruntung untuk selamanya.”

SeMoga AllOh Membimbing Kita Kejalan Yg Lurus dan Benar....
Wallohu A'lam Bishowab...


Kh. Lukmanul Hakim
(Kajian Dan Renungan Sufistik)

ShareThis