Nasihat Uchti Fillah

27 September 2011
Wahai Ukhti Fillah.

Terimalah Nasihat berupa 11 nasehat yang berharga ini untuk keselamatan dan kehormatan ukhti fillah di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

1. Kerjakanlah , Insya Allah engkau akan berbahagia di dunia dan akhirat , minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala..agar dapat istiqamah dalam mengamalkannya. 

2. Beribadahlah kepada Allah semata , sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan , di dalam Al Qur'an dan Al hadits. 

3. Hati-hatilah terhadap syirik dalam aqidah dan ibadah , sebab syirik menggugurkan amal dan menyebabkan kerugian. 


4. Hati-hatilah terhadap bid'ah, baik dalam aqidah maupun dalam ibadah , sebab setiap bid'ah adalah sesat dan orang-orang yang sesat adalah (tempatnya) di dalam neraka. 


5. Jagalah shalatmu dengan sempurna , sebab orang yang selalu menjaga shalatnya , ia akan lebih menjaga dalam hal lainnya , dan orang yang meremehkan shalat , ia akan meremehkan hal lainnya juga.Jagalah kesucian , thuma'ninah , I'tidal , serta khusyu dalam shalat , janganlah sampai engkau mengakhirkan waktunya , sebab seorang hamba bila shalatnya baik , maka seluruh amal perbuatannya baik , sebaliknya bila shalatnya rusak (tidak baik) maka amal perbuatannya juga rusak (tidak baik).


6. Ta'atilah suamimu , jika engkau sudah berumah tangga , jangan sekali-kali engkau menolak keinginannya , dan melanggar perintahnya , selama tidak menyuruh berbuat maksiat dan dosa. 


7. Jagalah suamimu jika dia tidak ada bersamamu dan ketika ia berada disisimu. Jagalah dirimu dan hartanya yang merupakan amanah bagimu. 


8. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dengan perkataan dan perbuatan sebagai balas budi dan menolak keburukan. 


9. Menetaplah di rumahmu , jangan keluar kecuali dalam keadaan darurat , dan menutup aurat (berjilbab). 


10. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan dan perbuatan selama mereka menyuruhmu dalam kebaikan , jika mereka menyuruhmu berbuat maksiat , maka tidak boleh ta'at kepadanya , sebab tidak ada keta'atan dalam maksiat kepada Allah. 


11. Curahkan perhatianmu terhadap pendidikan putra-putrimu, dengan mendidik serta membiasakan mereka agar bertindak jujur, bersih dan benar dalam setiap perkataan dan perbuatan , serta dengan mengajarkan kepada mereka adab yang mulia dan akhlak yang terpuji. Suruhlah mereka shalat lima waktu bila sudah berusia 7 tahun , dan bila mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun , maka pukullah mereka serta pisahkan tempat tidurnya (antara laki-laki dan perempuan).

    Perbanyaklah dzikir dan sedekah/infak.


Semoga Allah 'Azza wa Jalla akan senantiasa menjagamu dari setiap kejahatan dan fitnah serta menganugerahkan kucuran nikmat karunia-Nya yang berlimpah kepada kita sekalian disertai husnul khatimah.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam beserta ahlil bait-nya , para shahabat, serta para pengikutnya sampai hari kiamat tiba.

ShareThis